obecně o křečcích

Anatomické zvláštnosti křečka: přední končetiny

4. listopadu 2010 v 17:38 | Bublinka
Zvlášť silně přední končetiny slouží křečkovi nejenom k vyprazdňování lícních toreb, ale i k lezení a hrabání.
Na předních končetinách jsou 4 prsty a jeden zakrnělý palec, na zadních pak 5 normálních prstů. na rovném povrchu se křečci dokáží pohybovat neobyčejně rychle.
do nesnází se křečci dostanou, pokud mají odněkud slézt. Směrem nahoru jim šplhání nečiní potíže, ale směrem dolů je to pro ně leckdy nepřekonatelná překážka. Když nevědí, co dál, jednoduše se pustí a spadnou. Z výšky stolu už si ale mohou přivodit vážná zranění, jako např. zlomeninu páteře nebo rozdrcení pánve.
Křečci mají velmi drobnou kostru, která je ve velkém nepoměru k jejich robustnímu tělu. Proto jsou také náchylní ke zlomeninám. navíc mají krátké nožičky, takže při pádu nemůžou náraz zmírnit dostatečným odpružením.

Anatomické zvláštnosti křečka: žaludek a střeva

2. listopadu 2010 v 17:15 | Bublinka
Křeček má jeden předžaludek, který slouží ke zvlhnutí pozřené potravy a jeden žláznatý žaludek, v němž dochází ke trávení potravy za pomoci enzymů.
Jako u všech hlodavců je i u křečka střední mikroflóra velmi citlivá na antibiotika.

Anatomické zvláštnosti křečka: zuby

31. října 2010 v 12:40 | Bublinka
V tlamičce je celkem 16 zubů. Má jen řezáky a stoličky. 4 řezáky, což je pro drobné hlodavce typické, mají otevřený kořenový kanálek, takže neustále dorůstají.Při nedostatečném ohlodávání, např. následkem nedostatku materiálu k ohlodávání, jsou řezáky pak příliš dlouhé.
To má za následek, že křeček není schopen tlamičku pořádně zavřít.
V takovém případě je naprosto nevyhnutelný zásah zvěrolékaře. Na stoličkách jsou umístěny 2 řady malých výčnělků, jež slouží ke snazšímu žvýkání.

Anatomické zvláštnosti křečka: lícní torby

30. října 2010 v 13:34 | Bublinka
Asi nejnápadnější jsou na křečkovi jeho typické lícní torby, které sahají od rozštěpených rtů až po zadní končetiny. Jsou pokryté suchými hrubými štětinami, které zajišťují, aby potrava křečkovi z tlamy nevypadávala a aby nesklouzla do ústní dutiny.
K vyprazdňování těchto toreb používá horní končetiny, kterými si torby směrem k ústnímu otvoru masíruje.Celkový obsah lícních toreb může dosahovat hmotnosti až 20 g.
Předtrávicí procesy v ústní dutině, které mají u člověka na starosti sliny, u křečka neprobíhají.

Zvuková řeč

17. ledna 2010 v 15:24 | Bublinka
Jak se křeček projevuje Co to znamená

Prskání Výstražný zvuk před soubojem nebo při předehře k páření

Vřískání Obrana a velký strach při ohrožení nepřítelem

Cvakaní zuby Agrese, vážné varování nepřítelem

Kvičení Agrese, původní zvuk při menších potyčkách

Vrčení, bručení Agrese, zvuk samečka po páření

Pípání Vyjádření opuštěnosti u mláďat

Jak poznáte věk křečka?

1. září 2009 v 10:00 | Bublinka
Vzhledem k tomu, že křeček se v průměru dožívá kolem 2 let, je jeho věk při koupi velmi důležitý. Pokud nelze u dospívajícího křečka věk jednoznačně určit, doporučuje se raději dát přednost mláděti. Mládě křečka je ve 4 týdnech asi poloviční velikosti. Křeček zlatý měří zhruba 8-10 cm a je plně připravený na samostatný život. V tomto věku je odběr křečka naprosto ideální.

Zajímavosti o křečcích - křeččí chování

2. května 2009 v 22:47 | Bublinka
Chování křečků se nám někdy může zdát poněkud komické, například když se křečci čistí, pijí z napáječek a nebo když uchopí do svích paciček nějaké krmení a jí ho z nich.To totiž většina zvířat nedělá.Většina jí jak je známo z misek nebo ze země a tak je vždy zajímavé pozorovat křečky když jedí. Ale stejně tak u pití je jejich postoj poněkud zvláštní, stopnou si na zadní chytnou se tlapkami za napáječku a začnou pít. Ale i když si křeček naplní torby vypadá legračně.Když se na křečka podíváme vidíme před sebou roztomilého, legračního tvora s krásnýma očima, které vypadají jako korálky.Křečky a jejich povahu si skoro každý zamiluje a brzy jste s křečkem nerozlučnými přáteli.

Zajímavosti o křečcích - Schopnost vytvářet si zásoby

29. dubna 2009 v 17:02 | Bublinka
Křečkové jsou vytvářením zásob přímo pověstní. Není divu, že se úsloví: děláš si zásoby jako křeček nebo sysel, vžilo i v běžném životě pro nákupy, jejichž rozsah přesahuje běžnou potřebu.

Křečci nejprve veškerou potravu ukryjí v lícních torbách a donesou ji buď do svého obydlí, nebo do čistého koutku v kleci, kde si vytváří zásoby.Tam si všechno roztřídí a narovnají. Tato spíž je křečkovou svátostí a vlastně bychom se jí neměli dotýkat. Protože však při veškeré své čistotnosti nemůže zvířátko odhadnout, které jídlo je už zkažené, musíme denně tuto jeho komůrku zkontrolovat zda v ní nejsou plesnivé nebo zkažené zbytky potravy. K tomu použijte pinzetu. Tou křečkovy zásoby rozházíté nejméně a malý hospodář po vás nebude muset znovu uklízet.

Doporučení: Pokud křeček nespí ve svém příbytku a hledá si postýlku mimo něj, podívejte se občas, zda v něm náhodou nemá již tolik zásob, že už se tam nevejde.

Zajímavosti o křečcích - Co se líbí křečkům

23. dubna 2009 v 18:05 | Bublinka
Na hraní lze doporučit například trubice s různými otvory, kterými může křeček prolézat, nebo hračky ze dřeva jako třeba několikrát provrtanou kostku, houpačku nebo dřevěný tunel. Všechno co vypadá že by s tím mohla být nějaká zábava, však v křečkově očích strácí význam, když může hledat jídlo.Jakmile prozkoumá a očichá žebřík a několikrát jej ozkouší, ztrácí o něj zájem. Křeček má rád neustálé změny. Rovněž v přírodě se křeččí biotop velice rychle mění. K tomu stačí, aby několikrát silněji zafoukal vítr nebo pořádně zapršelo.

Zajímavosti o křečcích - zrak

21. dubna 2009 v 18:41 | Bublinka
Křečci mají relativně velké oči, které jako u všech ostatních nočních zvířat mírně vystupují dopředu.Jsou dalekozrací a nevidí příliš ostře. Poloha očí po stranách hlavy však křečkovi umožňuje široký rozhled (asi 110), takže může včas rozpoznat nepřátele.

Co se nám křeček snaží říct

19. listopadu 2008 v 14:18 | Bublinka
''Mluva'' křečků je zaměřena stejně jako řeč jejich těla spíše na konfrontace než na výměnu lichotek či klevetění.Následuje volný překlad:

Vrčení: Nesahej na mě! dneska mám depresi!

Prskání: Mazej pryč! jinak uvidíš!

Cenění zubů: Dávej dobrý pozor ještě pořád tě můžu kousnout!

Kvičení: To už bylo moc! kousáním končí legrace!

Vřískání: To stačí to už bylo pod pás!

Čich křečka

2. listopadu 2008 v 16:30 | Bublinka
Křečci mají velmi dobře vyvinutý čich.Zapamatují si výhradně pach okolí, ale ne jeho vzhled, jako to děláme my, lidé.Jejich čich dokáže velmi dobře rozlišovat.Stejně jako my poznáme člověka podle vzhledu, křeček si ukládá do paměti vzory pachů a z jeho pomocí pak i po dlouhé době rozezná příslušníky stejného druhu, i "jeho" lidi.Páry nebo příbuzenstvo se rozeznávají podle skupinového pachu, který i přes jejich přirozené agresivní sklony zajistí mírné chování.Potravu je křeček schopen ucítit na velké vzdálenosti.Můžeš otestovat čich svého křečka tak, že mu při volném výběhu po bytě na různá místa poschováváš krmení.
 
 

Reklama